Europese Commissie is tevreden over niveau euro

De Europese commissie is opgetogen over de waardeverhoging van de euro. Volgens haar gaat het trouwens om een echte waardeverhoging en niet om een waardedaling van de dollar, vermits de euro ook is gestegen tegenover andere munten, zij het in mindere mate.

Belga

BR>

Het nadelige effect op de export vanuit Europa wordt geminimaliseerd. De Commissie wijst op de positieve effecten op de inflatie en het binnenlands verbruik. Wel verhoogt de sterke euro de noodzaak aan "structurele hervormingen" in de Europese economie en arbeidsmarkt. De woordvoerder van EU-commissaris voor monetaire zaken Pedro Solbes wil niet antwoorden op de vraag hoeveel de euro nog mag stijgen. "Er bestaat geen doel-wisselkoers."