Bankcommissie waarschuwt voor Invesbankers

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen waarschuwt voor de activiteiten van de vennootschap International Investments Bankers, verkort Invesbankers. Die stelt zich voor als een kredietinstelling met vestiging op het Schumanplein 6, suite #5, 1040 Brussel.

Belga

BR>

Invesbankers beschikt evenwel in België niet over een vergunning als kredietinstelling. Zij heeft niet de vereiste toelatingen om in of vanuit België bankdiensten aan te bieden of zelfs gebruik te maken van de term "bank", aldus het CBF. Uit de aanwijzingen waarover de Commissie beschikt, blijkt Invesbankers overigens in België geen effectieve zetel te hebben.

Personen die meer informatie wensen over de regelmatigheid van verrichtingen die hen worden voorgesteld, kunnen de lijst van kredietinstellingen met vergunning in België raadplegen op de website van de Commissie (

) of contact opnemen met de cel perimetercontrole (tel:02/535.59.10, e-mailadres :

).