Wereldbank wil 80 procent buitenlandse schuld Congo kwijtschelden

De Wereldbank wil 80 procent van de buitenlandse schuld van Congo kwijtschelden. Dat heeft James Wolfensohn, voorzitter van de Wereldbank in Kinshasa bekendgemaakt. Volgens Wolfensohn zou de 'Democratische Republiek' Congo (DRC) zijn passief tegen het eerste trimester van 2003 van 12 tot 2 miljard dollar verminderd zien. Een groot deel van de Congolese schulden is gecumuleerd onder de regering van wijlen de dictator Mobutu Sese Seko.

Belga

BR>>BR> Wolfensohn zei ook dat een lening van 450 miljoen dollar voor Congo voorbereid wordt voor investeringen in de sector van landbouw en opvoeding. De Wereldbank zal wel waken over het gebruik van het toegekende geld. De relaties tussen Congo en de Wereldbank werden onderbroken in 1993 als gevolg van de corruptie en van het slecht beheer van de ter beschikking gestelde gelden.