Antwerpen spoort direct naar Zaventem

De Vlaamse regering heeft maandag ingestemd met het tracé dat een rechtstreekse treinverbinding tussen Antwerpen en de luchthaven van Zaventem mogelijk maakt. Het tracé loopt voor een deel over de middenberm van de E19. Het 'Witte Kinderbos' daar, een initiatief van Helaba, zal met respect worden behandeld.

BR>

In 2012 zou 38% van de verplaatsingen van en naar Zaventem per openbaar vervoer moeten gebeuren. Om die doelstelling te halen, moet het huidige kopstation op de luchthaven een doorgaand station worden. Op die manier wordt Zaventem vanuit alle regio's direct per trein bereikbaar.

Het station van de luchthaven wordt via een tunnel aangesloten op de middenberm van de E19. Hier hapt de trein lucht. Ten zuiden van Mechelen verlaat de trein de middenberm van de autosnelweg en vloeit hij in de spoorlijn 25 Brussel-Antwerpen. In 2003 worden de resultaten van het MER (rapport over de milieu-effecten) verwacht. Daarna kan minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) de vereiste juridische basis geven aan het tracé, via het opstellen van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Helaba vraagt respect voor het Witte Kinderbos op de middenberm van de E19. De Vlaamse regering heeft maandag beloofd dat "de bomen met hoge symboolwaarde met het nodige respect zullen worden behandeld". Het gekozen tracé voor de noordelijke spoorontsluiting van de luchthaven maakt ook een verdubbeling van lijn 25 tussen Mechelen en Brussel mogelijk. Wél moet de aansluiting aan de grens met het Brusselse Gewest verder worden onderzocht.