Vande Lanotte bereikt akkoord met 8 OCMW's

Acht van de 58 OCMW's die de federale steun voor de opvang van de hen toegewezen asielzoekers riskeerden te verliezen, kunnen opnieuw rustig ademhalen. Minister van Maatschappelijke Integratie, Johan Vande Lanotte, neemt genoegen met de projecten en intiatieven die ze vorige week op zijn kabinet hebben toegelicht, zo meldt zijn kabinet zondag.

Belga

De 58 gemeenten huisvesten slechts 5 procent of minder van de aan hen toegewezen asielzoekers op hun grondgebied. Krachtens de intussen beruchte omzendbrieven van 24 juni liepen ze de kans de volledige federale steun voor deze asielzoekers te verliezen.

Het kabinet van Maatschappelijke Integratie heeft de afgelopen week besprekingen gevoerd met elf van de geviseerde OCMW's die projecten en initiatieven wensen te ontplooien ten einde geen sanctie op te lopen.

Die onderhandelingen hebben nu voor acht OCMW's resultaat opgeleverd. Met de andere wordt nog gepraat.