Hasselts LRM-kantoor aan Havermarkt staat te koop

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) verhuist naar de vroegere gebouwen van het Instituut voor Reddingswezen, Ergonomie en Arbeidshygiëne (Irea) in Kiewit. De huidige zetel van LRM, aan de Havermarkt in Hasselt, wordt verkocht. De reconversiemaatschappij huurdes het gebouw van de vzw IMCR, het vroegere coördinatiecentrum van het reddingswezen.

BR>

Deze vzw, die in het kielzog van de Limburgse mijnen is ontstaan, stond in voor de opleiding van mijnwerkers en redders. Maar door de sluiting van de mijnen verdween uiteraard ook de nood aan dat soort opleidingen. Hun gebouw aan de Havermarkt werd dan ook verhuurd. Sinds '95 huist de LRM er. IMCR heeft intussen alle activiteiten stopgezet, en is bij gebrek aan reden tot bestaan in vereffening gegaan. Het gebouw moet dan ook verkocht worden.

«De huurovereenkomst kon niet verlengd worden. Wij hebben beslist om het niet te kopen,» zegt Eric Indeherberge, van LRM. De huur was geen probleem voor LRM maar het mogelijke bouwvolume van het pand - de mogelijkheid om verdiepingen bij te bouwen - maakte het voor de maatschappij te duur om te kopen. «Zo'n groot bouwvolume hebben wij niet nodig,» aldus Indeherberge. Het gebouw van Irea, aan de Kempische Steenweg in Kiewit (Hasselt) was wel eigendom van LRM, vandaar de beslissing dat te verbouwen tot de nieuwe zetel. Het huurcontract loopt af in januari, de verhuizing moet begin december een feit zijn. Het verkoopdossier voor de Havermarkt is in handen van de vereffenaar.