Onbemande camera kan op vijf plaatsen in centrum Peer

De onbemande camera die het stadsbestuur gaat aankopen, kan op 5 verschillende plaatsen binnen de Vesten komen staan. Dat zal gebeuren vanaf september. Op de Markt, in de Kerkstraat, de Oudestraat, de Nieuwstraat en de Kloosterstraat worden kantelmasten geplaatst waarin de onbemande camera geplaatst kan worden. In die centrumstraten geldt een maximum toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur. De NPD-fractie stemde tegen omdat die beslissing volgens hen «tegen de mening van het volk ingaat zoals die uit het referendum blijkt.»

BR>

Burgemeester Kelchtermans zei dat ze als bestuur enkel uitvoert wat ze beloofd had aan de bevolking, namelijk strenge controles, en noemde de houding van NPD populistisch. «De bevolking stemde tegen een veralgemeende invoering van 30 per uur in de centra, maar zeer lokale beslissingen als deze zijn daarmee niet tegenstrijdig,» legt Kelchtermans uit.

Op advies van de Afdeling Wegen en Verkeer wordt ook op enkele gewestwegen de maximumsnelheid verlaagd naar 70 per uur. Dat is zo op de Baan naar Bree, omleidingweg, Peerderbaan, Stationsstraat, Steenweg op Wijchmaal, Ekselsebaan, Vliegveldlaan, Lillerbaan, Pieter Breugellaan, Kiezel Kleine Brogel en Meeuwerbaan en Baan naar Helchteren. Ook daar stemde NPD tegen omdat het tegen de uitslag van het referendum in zou gaan. SP.A was dezelfde mening toegedaan maar stemde toch voor. «Mensen kennen het verschil niet tussen gemeente- en gewestwegen en zullen zich bedrogen voelen door deze beslissing, wat nog maar eens aantoont hoe dom en overbodig het referendum was. Maar we stemmen voor omdat we het een goede beslissing vinden die de veiligheid ten goede komt,» aldus Rudi Vanhees.