Historisch document dreigt uit Engels erfgoed te verdwijnen

Een uit 1529 daterend document, waarin koning Hendrik VIII de raad krijgt om te scheiden van zijn eerste vrouw Catharina van Aragon en daarmee het Vaticaan te trotseren, dreigt te verdwijnen uit het Britse erfgoed. De (anonieme) eigenaar van het document, dat aan de basis ligt van de breuk tussen Londen en Rome en van de stichting van de anglicaanse kerk, dreigt het namelijk te laten veilen als hij in eigen land de vraagprijs van 960.000 euro niet kan loskrijgen.

Belga

En dat dreigt niet te lukken. Dat ondanks het feit dat het hier inderdaad gaat om een document van historisch belang, dat de geschiedenis van Groot-Brittannië drastisch zou veranderen. Hendrik VIII wilde in 1529 zijn eerste vrouw Cattharina van Aragon, die hem geen zoon/troonopvolger had geschonken, inruilen voor Anna Boleyn, die inderdaad de tweede van zijn vrouwen zou worden.

Wetend hoe gevoelig een scheiding lag binnen de rooms-katholieke kerk, vroeg de vorst het advies van een Karmelitische monnik, Jacobus Calchus, die hem in een 34 pagina's tellend document voorhield dat hij met Rome kon breken en toch trouw kon blijven aan God. Mede op basis van dit advies kwam die breuk er en kreeg Engeland zijn eigen, anglicaanse, kerk.

Het document dat ooit eigendom was van de graaf van Aylesbury en vervolgens van de graaf van Kent, is sinds 1978 in handen van de huidige eigenaar die het nu te koop aanbiedt. Indien de gevraagde som in eigen land niet kan worden opgebracht, wordt het document openbaar geveild en dreigt het te verdwijnen uit de natie waarop Hendrik VIII een blijvend stempel drukte.