Verkeer op Europese wegen weer normaal

Het slechte weer heeft de grote uittocht naar de zuiderse vakantielanden in Europa parten gespeeld. In landen als Frankrijk en Duitsland moesten toeristen zaterdag rekening houden met extra rijtijden van 2 tot 3 uur, maar vanaf 18.00 uur was de situatie op de meeste plaatsen genormaliseerd, zo meldt de informatiedienst van de VAB.

Belga

Op de Franse wegen was het zaterdag erg druk, maar de grootste files lijken opgedroogd. In totaal waren er omstreeks 18.00 uur nog 78 kilometer files. Vooral in de vallei van de Rhône moeten toeristen nog steeds rekening houden met kleinere vertragingen.

Ook in Duitsland is het verkeer min of meer genormaliseerd. De files zijn meestal opgeschoven naar het binnenland. Rond Frankfurt en Berlijn is het nog steeds vrij druk.

In Oostenrijk moet vooral rekening gehouden worden met wachttijden aan de grensovergangen met Tsjechië, Slovakije en Hongarije. Ook aan de Tauerntunnel staat nog steeds 5 kilometer file in beide richtingen. In Zwitserland situeert de drukte zich zaterdagavond rond de Gotthardtunnel. Er staat vijf kilometer file in zuidelijke richting en zeven kilometer in noordelijke richting. Aan de grensovergang Chiasso staat tien kilometer file in noordelijke richting op de weg naar de Gotthardtunnel.