Gevangenispersoneel Lantin stemt in met regeringsvoorstellen

Het personeel van de gevangenis van Lantin stemt in met de voorstellen van federaal minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche. Dat bleek zaterdagmiddag tijdens een algemene vergadering, waar ook delegaties van het gevangenispersoneel van Andenne en Paifve aanwezig waren.

Belga

Vrijdag bereikten de vakbonden een akkoord met de regering over de productiepremie voor het administratief en verplegend personeel in de gevangenissen.