Diabetici gratis naar voetverzorger

De 400.000 Belgen die lijden aan suikerziekte, krijgen van de federale regering tegemoetkomingen. Ze mogen in de toekomst één- of tweemaal per jaar gratis naar een voetververzorger en naar een diëtist. Ook krijgen ze een boekje waarin alle gegevens rond hun suikerziekte wordt bijeengebracht.

BELGA

Dat boekje kan bij elk bezoek aan huisarts of ziekenhuis nuttig zijn