Burgemeester krijgt 2 weken voor vorming meerderheid

Print
De rechtstreeks verkozen burgemeester in Vlaanderen krijgt 14 dagen de tijd om een college te vormen. Schepenen zullen in de toekomst in de gemeenteraad blijven zetelen. Dat kondigde Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden Paul Van Grembergen (Spirit) zondag aan in het VTM-middagnieuws.
BR>
Van Grembergen gaf er meer uitleg over het nieuwe gemeentedecreet waaraan de Vlaamse regering werkt. Dat decreet is een gevolg van het Lambermontakkoord. Afgelopen woensdag lagen op het kernkabinet nog een reeks knelpunten op tafel, maar Van Grembergen gaf zondag alvast een reeks beslissingen vrij.

De burgemeester wordt zoals bekend vanaf 2006 in Vlaanderen rechtstreeks verkozen in twee rondes. De Vlaamse regering kondigde eerder ook aan dat een "cohabitatie" mogelijk wordt met een burgemeester die geen meerderheid in de gemeenteraad heeft. Maar zondag maakte Van Grembergen bekend dat de burgemeester als "formateur" twee weken de tijd krijgt om een college te vormen. In tegenstelling tot eerdere plannen van Van Grembergen, die de leden van het college in de gemeenteraad wilde laten vervangen door hun eerste opvolgers, blijven schepenen in de toekomst toch in de gemeenteraad zetelen. Er komt dus geen scheiding tussen gemeenteraad en college.

Krachtens het gemeentedecreet wordt de voorzitter van de gemeenteraad iemand uit de raad zelf en zal het niet langer de burgemeester zijn. Voorts kondigde Van Grembergen aan dat de burgemeester als gevolg van zijn rechtstreekse verkiezing "een bepaalde machtspositie" krijgt, zonder daar verder op in te gaan. De gemeentesecretaris zal volgens de minister een management- of directeurschap krijgen aangeboden. Van Grembergen sprak zondag over een delegatie van verantwoordelijken naar de gemeentesecretaris door het college en de burgemeester.