Partijbestuur Spirit wil kartel met sp.a

Print
Het uitgebreid partijbestuur van Spirit vraagt een mandaat aan de algemene raad om gesprekken aan te knopen met de sp.a om te komen tot een kartel bij de volgende verkiezingen. Dat werd zaterdag met een tweederdemeerderheid beslist op een vergadering in Genk.
BR>
De algemene raad zal zich daar maandagavond over uitspreken. Op één onthouding na besliste iedereen van het 33-tal aanwezigen dat Spirit als een onafhankelijke partij moet doorgaan. Bij de stemming over de vraag of Spirit met het oog op de verkiezingen in 2003 en 2004 een kartel moet aangaan met een andere partij waren er een 7-tal onthoudingen of tegenstemmen. Zo'n kartel houdt een gezamenlijk verkiezingsplatform en gemeenschappelijke kieslijsten met een andere partij in.

Bij de derde stemming tenslotte schaarden twee derde van de aanwezigen zich achter een kartelformule met de sp.a. De leden krijgen daarover maandagavond het laatste woord. Tussen Spirit en sp.a zijn er overigens al gesprekken geweest.