Veel nieuwe bloedgevers in Hasselt

Print
Het was behoorlijk druk zaterdagavond in de Sint-Catharinazaal voor de bloedinzameling die de jongerenservice van de CM, Skratsj, organiseerde onder het motto 'CM kleurt rood'. Enkele honderden jongeren kwamen opdagen om de slinkende voorraad aan te vullen met het oog op de moeilijke vakantiemaanden.
BR>
«Die jaarlijkse vakantieschaarste is inderdaad de aanleiding geweest om in samenwerking met een aantal jeugdbewegingen deze inzameling te organiseren», zegt coördinatrice Joke De Meyst. «Maar er is nog een belangrijker motief. We willen letterlijk en figuurlijk voor jong bloed zorgen, want ook bij de donors slaat de vergrijzing toe en op je 65ste is het onherroepelijk afgelopen met bloedgeven.» Skratsj slaagde met glans in zijn opdracht, want nogal wat jongelui die in de prikstoel kwamen postvatten, beloofden tot hun 65ste verder te gaan.