Opwijk viert 100 jaar Paardenprocessie

Op zondag 30 juni viert de Brabantse gemeente Opwijk honderd jaar Paardenprocessie. "Honderd jaar, niet de honderdste keer," benadrukt Livine De Smedt. "De processie ging de eerste keer uit in 1902, maar er zijn een paar onderbrekingen geweest in de oorlogsjaren."

brousseeuw

BR>

Livine De Smedt, zuster van de voormalige bisschop van Brugge, is de 83-jarige voorzitster van het organisatiecomité van de Paardenprocessie. Straks stelt ze haar mandaat ter beschikking, het is wel geweest, maar die honderd jaar wilde ze graag rond maken. Dat wordt haar van harte gegund, want begin jaren zeventig waren zij en Jan Heuninckx het die de Paardenprocessie een nieuwe impuls gaven. "Het was een zwakke periode," weet ze nog. "We stonden voor de keuze: verder gaan of niet. In ieder geval, als we verder gingen, moesten we het helemaal anders aanpakken."

De Paardenprocessie was toen een processie zoals vroeger elke parochie er één had. Typisch was dat de boeren met hun paarden opstapten. Maar zoals overal zat de klad erin. Om de traditie te redden, werd gekozen voor schaalvergroting: aan de omliggende wijken, parochies, gemeenten, muziekmaatschappijen, heemkundige, culturele en ruiterijverenigingen werd gevraagd om de krachten te bundelen. De ingreep lukte. Een zieltogend stuk folklore evolueerde tot een evenement. Dit jaar verwacht Opwijk vijftienduizend bezoekers. Ze zullen duizend deelnemers te voet en nog eens vijfhonderd te paard zien passeren. Die paarden gaan van schattige ponytjes tot kolossale Brabantse trekpaarden en alles wat daar tussen ligt.

Als u het nog niet hebt gezien: vijfhonderd paarden, dat zijn er véél. Mis dus vooral de apotheose niet. Ze heeft plaats aan het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk waar alle processiegangers zich verzamelen en de paarden worden gezegend door kardinaal Danneels. Daarmee is het echter niet gedaan. Iedereen zal begrijpen dat zoveel emoties moeten worden doorgespoeld. Omdat het de laatste dag is van Opwijk-kermis zijn alle schikkingen getroffen om de hongerigen te spijzen, de dorstigen te laven en de danslustigen te verpozen.