Hogere sociale uitkeringen voor zelfstandigen

De ministerraad heeft vrijdag beslist sommige uitkeringen van zelfstandigen - bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - vanaf 1 juli op te trekken. Op die manier voert de regering een aantal voorstellen uit over de hervorming van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Belga

De regering besloot voorrang te geven aan de volledige uitvoering van de voorstellen voor de uitkering voor iemand die ten hoogste één jaar ziek is. Ze deed dat omdat het de enige uitkering is die lager ligt dan het leefloon.

De maatregel trekt die uitkeringen nu op tot op het niveau van het leefloon. Voor zelfstandigen met personen ten laste stijgt die van 18,99 naar 29,93 euro. Zelfstandigen zonder personen ten laste ontvangen straks 22,45 in plaats van 15,43 euro. De maatregel kost jaarlijks 10,1 miljoen euro.

Daarnaast worden ook de invaliditeitsuitkeringen opgetrokken van zelfstandigen die helemaal niet meer werken. Voor zelfstandigen met personen ten laste gaat de uitkering van 31,93 naar 33,04 euro. Voor zelfstandigen zonder gezinslast van 23,95 naar 24,78 euro. Deze tweede maatregel kost per jaar 3,5 miljoen euro.

Bedoeling is dat de invaliditeitsuitkeringen in een tweede fase worden verhoogd tot op het minimumniveau voor werknemers.