16de-eeuws soldatengraf blootgelegd in Tongeren

Print
Tijdens opgravingen op de site van het oude hospitaal in de Tongerse Clarissenstraat hebben archeologen van het IAP een massagraf blootgelegd. Het gaat vermoedelijk om een begraafplaats van jonge soldaten die rond de 16de eeuw tijdens een woelige oorlogsperiode het leven lieten.
Naast het massagraf werden eerder al honderden scherven, een graf van een Merovingische edelman en de restanten van zeven stenen Romeinse woningen en drie kelders gevonden