Vanderpoorten wil beter hoger onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Marleen Vanderpoorten heeft vrijdagavond in het Antwerpse Centrum Elzenveld verteld dat de kwaliteit van het hoger onderwijs omhoog kan, als de kloof tussen hogescholen en universiteiten, door herstructureringen, verdwijnt. De minister baseerde zich op de Bolognaverklaring van 19 juni 1999, die de Europese onderwijsvormen op elkaar wil afstemmen.

BELGA

BR>

Er komt overal een bachelor-master-structuur voor: bachelors kunnen een (in hoofdzaak) arbeidsmarkt- of een onderzoeksgerichte opleiding krijgen. De eerste groep studenten wordt meteen tewerkgesteld, de tweede is geroepen om voor een mastergraad te gaan. Bij die opdeling zijn overbruggingen tussen de groepen essentieel: wie werd klaargestoomd voor een concrete vraag op de arbeidsmarkt, moet zonder problemen via een aanvullende opleiding naar het masterniveau kunnen doorstromen.

Het is mijn bedoeling dat vanaf het academiejaar 2001-2002 de bachelor-master structuur progressief wordt ingevoerd aan onze hogescholen en universiteiten, zegt Vanderpoorten. Ze vraagt wél dat hogescholen met richtingen van twee cycli en universiteiten wederzijdse aanpassingen uitwerken, wegens de dikwijls grote inhoudelijke overeenkomsten.