Giscard trekt eerste conclusies uit EU-Conventie

Valéry Giscard D'Estaing, voorzitter van de Conventie over de toekomst van Europa, heeft zaterdagmorgen voor de EU-staats- en regeringsleiders eerste conclusies getrokken uit de debatten binnen de Conventie. Zo moet gezocht worden naar een duidelijker afbakening van de bevoegdheden van de EU, naar een vereenvoudiging van de procedures en naar een meer zichtbare democratische werking.

Belga

Op hun top in Laken een half jaar terug beslisten de 'chefs' dat de voorzitter van de Conventie op elke top verslag moet uitbrengen over de Conventie. Op die manier willen ze de werkzaamheden opvolgen, en ook wel een vinger in de pap houden. De conclusies van de Conventie -een voorstel voor een Europese grondwet- gaan trouwens sowieso naar onderhandelingen tussen de 15 regeringen, die finaal beslissen.