Bromfiets klasse B niet langer op fietspaden

De werkgroep verkeersreglementering van de interministeriële conferentie voor mobiliteit, infrastructuur en telecommunicatie adviseert unaniem om bestuurders van bromfietsen klasse B binnen de bebouwde kom te verbieden de fietspaden te volgen. Dat meldt federaal verkeersminister Isabelle Durant (Ecolo) op een schriftelijke vraag van kamerlid Johan Malcorps (Agalev).

BELGA

De werkgroep wijst vooreerst op het gevaar en ongemak dat deze bromfietsers betekenen voor fietsers en voetgangers die zich op het fietspad bevinden. Bovendien geldt binnen de bebouwde kom een snelheidsbeperking van 50 km zodat het snelheidsgedrag van B-bromfietsers ongeveer gelijklopend is aan dat van de andere motorvoertuigen op de rijbaan.