Fons Borginon nog een half jaar aan de slag als VU-interimvoorzitter

Interimvoorzitter Fons Borginon toonde zich bijzonder tevreden dat de partijraad van de Volksunie zijn compromisvoorstel heeft goedgekeurd. Een breuk in de partij werd daardoor opnieuw vermeden. Het voorstel kreeg een ruime tweederdemeerderheid. De voorzittersverkiezing zal volgens Borginon in september of oktober worden georganiseerd, na de parlementaire behandeling van het Lambermont-bis-akkoord.

BELGA

De verkiezingscommissie binnen de partij zal een concreet voorstel uitwerken. Over het feit of hij zichzelf kandidaat gaat stellen heeft Borginon naar eigen zeggen nog niet nagedacht.

De partijraad keurde ook met een gewone meerderheid een protocol over de samenwerking tussen de Volksunie en ID21 goed. Het bevat een reeks praktische afspraken voor de komende maanden. Begin 2002 zal worden bekeken of en hoe beide partners samengaan naar de volgende verkiezingen.

Aangeboden door onze partners