Senatoren willen Fonds Asbestslachtoffers

De senatoren Alain Destexhe (MR) en Johan Malcorps (Agalev) willen dat er een Fonds voor Asbestslachtoffers wordt opgericht. Ze dienden daarover woensdag een wetsvoorstel in. Nu kunnen slachtoffers wel terecht bij het Fonds voor Beroepsziekten, maar dat is volgens de senatoren onvoldoende omdat het Fonds slechts 10 procent van alle beroepskankers vergoedt.

Belga

Asbestvezels werden in de jaren '60, '70 en zelfs '80 vaak gebruikt voor isolatie. Reeds in de jaren '60 werd het verband aangetoond tussen kanker en asbest. Pas in 1986 werden in België de eerste beschermende maatregelen genomen. Intussen is de productie en het gebruik van asbest bijna overal stopgezet. Maar de gevolgen van de vervuiling zijn nog voelbaar en zullen dat ook de komende jaren nog zijn, zeggen de senatoren. De tijd tussen de blootstelling aan asbest en het optreden van de ziekte kan namelijk 20 jaar bedragen

. De belangrijkste ziekten ten gevolge van asbest zijn asbestose (stoflong), longkanker en mesothelioom (kanker in buik-en longvliezen). Asbestose komt steeds minder voor, omdat het een directe blootstellingsziekte is. Mesothelioom en longkanker, die pas na jaren optreden, nemen daarentegen toe. In 1990 registreerde het Fonds voor Beroepsziekten 25 mesothelioomgevallen, in 2001 59. Wat asbestgerelateerde longkankers betreft, waren er in 1990 7, in 2001 30. De toename zou een piek bereiken rond 2020.

"De bedrijven die asbest produceerden en toepasten dragen een grote verantwoordelijkheid, maar ook de overheid die veel te laat reglementerend optrad", aldus Destexhe en Malcorps.