Partijraad Volksunie zoekt uitweg

De partijraad van de Volksunie is opnieuw bijeen in het Brusselse Congressenpaleis. Op de agenda staan ondermeer de procedure voor de voorzittersverkiezingen en een motie die voorstelt de alliantie tussen de VU en ID21 te verbreken. Naar verluidt zal interimvoorzitter Fons Borginon een consensusvoorstel op tafel leggen.

BELGA

BR>

Drie weken geleden slaagde de partijraad er niet in een datum en een procedure voor de voorzittersverkiezingen vast te leggen. De strekking rond kamerlid Geert Bourgeois wil zo snel mogelijk verkiezingen. Bovendien wil de groep-Bourgeois het partijbestuur samen met de voorzitter rechtstreeks laten verkiezen. Maar het andere "kamp" in de partij wil de verkiezingen pas in het najaar organiseren om zo een afkoelingsperiode in te bouwen. Geen enkel voorstel haalde op 19 februari echter de benodigde tweederdemeerderheid.