Dua laat vergunningsplicht autorally's onderzoeken

Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) vindt dat autorally's in de bebouwde kommen eigenlijk niet zouden mogen worden ingericht. Veiligheid op de openbare weg is een federale bevoegdheid, maar Dua is bereid te onderzoeken of dergelijke rally's vergunningsplichtig zouden gemaakt kunnen worden in de Vlarem-milieuregelgeving.

Belga

Dat zei Dua woensdag in het Vlaams Parlement in antwoord op een actuele vraag van haar partijgenoot Johan Malcorps naar aanleiding van het recente dodelijke ongeval tijdens een rally in Ichtegem. Malcorps wil dat autorally's in Vlarem zouden worden opgenomen als er op federaal niveau niets gebeurt om de veiligheid tijdens dergelijke manifestaties te verhogen. Hij vindt dat rally's op de openbare weg, en zeker in de bebouwde kom, niet meer kunnen.

Dua zei dat de veiligheid bij rally's onvoldoende gegarandeerd is, maar dat dit een federale bevoegdheid is. Door de hinder die ze veroorzaken zouden rally's vergunningsplichtig gemaakt kunnen worden, maar Dua wees op een aantal juridische problemen. Zo heeft de milieuwetgeving betrekking op een bepaalde inrichting, terwijl rally's op een circuit worden georganiseerd. Daarnaast zijn er tegenstrijdige adviezen van juristen over het regelen van de gebeurtenissen op de openbare weg vanuit één welbepaalde bevoegdheid, aldus de minister.