Louis Michel op zoek naar 'mol' in eigen ministerie

Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel zit opgescheept met een netelig probleem. Vertrouwelijke rapporten van zijn diplomaten in Congo zijn vanuit het departement in Brussel in het kantoor van Georges Forrest in Lubumbashi beland. Georges Forrest is de belangrijkste Belgische zakenman in Congo.

Roger Huisman

Nadat een intern onderzoek naar de 'mol' bij Buitenlandse Zaken niets had opgeleverd, heeft Michel klacht ingediend bij het parket. Het gerechtelijk onderzoek naar het lek heeft tot nu toe nog niets opgeleverd