Weckx-Niessen blijft Commissie Cultureel Verdrag voorzitten

Hugo Weckx en Frits Niessen blijven ook de volgende vier jaar respectievelijk voorzitter van de Vlaamse en de Nederlandse delegatie van de Commissie voor het Cultureel Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen.

Belga

De overige twaalf leden van Commissie zijn: Harry Martens, Annick Schramme, Jerney Kaagman, Judith Belinfante, Ad Koekkoek, Alida Neslo, Jozef Deleu, Riet Jeurissen, Monique Magis-Habets, Eric Stroobants, Hans van Beers en Anita Van de Wouwer. Het gaat deels om nieuwelingen, deels om leden die, net als de twee voorzitters, er een tweede (laatste) termijn bijkrijgen, zo is dinsdag bekendgemaakt.

De Commissie adviseert de Nederlandse en de Vlaamse regering. De afgelopen jaren bracht zij over 22 thema's advies uit. Zij speelde een grote rol bij de Nederlands-Vlaamse theatersamenwerking, bij de gezamenlijke satelliettelevisie BVN (Het Beste van Vlaanderen en Nederland) en in het dossier van het 'Nederlands-Vlaams Centrum voor Europa in Brussel'.