Scholen mogen zich laten sponsoren

Vanaf volgend schooljaar is reclame en sponsoring op school binnen bepaalde grenzen toegelaten. Dat staat in een nieuw verzameldecreet van onderwijsminister Marleen Vanderpoorten. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is tegenstander, maar het katholiek secundair onderwijs ziet weinig problemen.

BELGA

BR>

Het zogenaamde mozaïekdecreet werd eind februari principieel door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het voert ondermeer nieuwe regels met betrekking tot sponsoring en reclame op school in. Vele scholen laten dat al toe, maar het decreet legt de grenzen vast. Zo mogen reclame en sponsoring niet in strijd zijn met de opvoedkundige taken van de school en mogen ze haar onafhankelijkheid niet in het gedrang brengen. Elke school bepaalt de grenzen zelf. In het schoolreglement moet duidelijk gemaakt worden hoe er met reclame en sponsoring wordt omgesprongen. Scholen kunnen niet verplicht worden zich te laten sponsoren.