Haven zoekt 'steun' voor dokwerkers

Het Antwerpse Havenbedrijf poogde maandag alle sociale én politieke krachten in ons land te mobiliseren om collectief te verklaren dat de wet-Major, de wet op de havenarbeid, overeind blijft. Ook premier Verhofstadt wordt daarbij ingeschakeld. Antwerpen tracht de dokwerkers gerust te stellen na een liberaliseringsrichtlijn die Europa maandag afkondigde.

AP Ned

Alle ogen zijn vandaag gericht op een bijeenkomst van de Europese transportvakbonden in Brussel. Daar zal worden beoordeeld wat maandag nu precies door Europa werd beslist. Ook België keurde bij monde van federaal minister van Verkeer Isabelle Durant de liberalisering goed.

Formeel laat de richtlijn toe dat iedereen in de Europese zeehavens zijn diensten mag aanbieden. Die "mogelijkheid" tot liberalisering is dé zenuwknoop. Individuele lidstaten mogen dus net zo goed om veiligheids- of zelfs om sociale redenen hun huidige regelingen handhaven.

Na de grimmige staking van de dokwerkers begin van deze maand is iedereen beducht voor negatieve reacties van vakbondszijde en van de dokwerkers. De havenvakbonden reageerden maandagnamiddag uiterst behoedzaam en wezen er op dat zij nog geen officiële teksten hebben.

Het Antwerps Havenbedrijf is al sinds vrijdag met overheden en werkgevers aan het onderhandelen over een plechtige steunbetuiging aan de wet-Major. Dat de inzet hoog is blijkt uit het feit dat maandag volgens verscheidene bronnen premier Verhofstadt gevraagd werd dit initiatief te leiden.