Cassatieverzoek Germain Daenen ingediend

De advocaten van Germain Daenen, in het proces-Van Noppen veroordeeld tot 25 jaar celstraf, hebben dinsdag hun cassatieverzoek ingediend. Dat bevestigt meester Roger Vanhoyland. De argumentatie voor het hof van cassatie van Daenens advocaten zal vooral gaan over de kwestie van de nietige stukken.

Belga

"Wij hebben er geen probleem mee dat de nietige stukken gebruikt worden, maar dan wel over de hele procedure. Nu kon het de ene keer niet, de andere keer weer wel", zegt Vanhoyland.

De advocaten ergeren zich aan het feit dat hun cliënt door de kamer van inbeschuldigingstelling naar assisen is verwezen zonder kennis gehad te hebben van de nietige stukken. Voor het hof van assisen mochten de stukken dan weer onder strikte voorwaarden wel ingezien worden.

De nietige stukken gaan over verklaringen die veroordeelde Carl De Schutter in Frankrijk onder eed aflegde terwijl hij reeds een verdachte was. Die combinatie kan volgens het Belgische recht niet omdat de verdachte dan verplicht kan zijn zichzelf te beschuldigen. Om die redenen werden de ondervragingen, en de onderzoeksdaden die eruit voortvloeiden, uit het dossier gehaald en nietig verklaard.

Naast deze kwestie zal het cassatieverzoek van Daenen ook enkele punten omvatten over het burgerlijk arrest, dat maandag geveld werd. Volgens de advocaten heeft het hof in dat arrest op enkele punten niet geantwoord op argumenten die zij ontwikkeld hadden.

De advocaten van Daenen dienden een cassatieberoep in tegen alle arresten en tussenarresten van het hof van assisen én tegen de verwijzingsbeslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling.