Petitie tegen afbouw Vlaams Radio Koor

Al 62 personen actief in cultureel Vlaanderen tekenden een petitie waarin aangedrongen wordt op behoud en uitbouw van het Vlaams Radio Koor. Cultuurminister Anciaux stelde recent voor dit Koor vanaf 2004 op te doeken. Dit voorstel was bedoeld als besparingsmaatregel voor het Vlaams Radio Orkest, dat samen met het Koor de sinds dit jaar deficitaire VZW Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor vormt. Anciaux weigert immers in te gaan op de vraag van de VZW om meer subsidies.

Belga

In de petitie, een initiatief van de VZW zelf, wijst men erop dat het Vlaams Radio Koor, gesticht in 1937, één van de oudste muzikale instellingen is, die sinds de verzelfstandiging van de openbare omroep in 1998 met rasse schreden omschakelde van studio- tot concertkoor. Op internationaal niveau zet het zich thans in voor de 19de eeuwse, 20ste eeuwse en hedendaagse Vlaamse koormuziek.

In Vlaanderen wordt het grote internationale repertoire voor kamerkoor gebracht. "Dit koor is door zijn samenstelling en opdracht uniek, fungeert als speerpunt voor het Vlaamse Koorleven en moet daarom verder gesteund worden", aldus de ondertekenaars.

In een open brief aan Anciaux wijst Johan Duijck, chef-dirigent van het Vlaams Radio Koor, erop dat zijn koor het Vlaamse vocale erfgoed op vlak van romantische en hedendaagse muziek doet herleven en terzake een museumfunctie vervult. "Het VRK afschaffen staat gelijk met het niet-restaureren van waardevolle schilderijen uit ons cultuurpatrimonium". Volgens Duijck zijn tal van Europese topdirigenten zoals de levende legende Eric Ericsson unaniem in hun lof over het VRK. Zo schrijft niemand minder dan de wereldberoemde Steve Reich zijn nieuwste koorwerk voor het VRK.