Vakbonden vrezen herstructurering bij NMBS met nieuwe topman

De spoorvakbonden vrezen dat de nieuwe topman van de NMBS de opdracht zal meekrijgen om de nationale spoorwegen te herstructureren. Gezien het verleden van Karel Vinck, die vaak als de nieuwe man wordt genoemd, is dit niet meteen een onlogische gedachte. Maar bij de NMBS zijn geen banen teveel, integendeel, zei Roger Van Hove van het ACOD vrijdag in het actualiteitenmagazine Ter Zake van de VRT.

Belga

"De nieuwe topman zal wellicht een bepaalde opdracht meekrijgen van de regering", zei Van Hove. Hij vreest dat een herstructurering bij de NMBS er zit aan te komen. "Maar er zijn bij het spoor geen banen te veel, integendeel. Er zijn immers nog 600.000 vrije dagen die het personeel moet opnemen".

Van Hove vreest ook dat de nieuwe topman een overgangsfiguur zal zijn die het enkele maanden of jaren moet uitzingen. "Dat is geen goede zaak voor het spoor. Een interne herstructurering doorvoeren is niet mogelijk op 1 of 2 jaar".

De socialistische vakbondsman herhaalde overigens zijn voorkeur voor een topman die binnen de NMBS wordt gezocht. "Er zijn genoeg capabele mensen binnen de spoorwegmaatschappij, die dezelfde kwaliteiten hebben als Karel Vinck. Bovendien hebben zij zich wel kandidaat gesteld. Iemand van binnen de NMBS kent de structuren van de maatschappij en heeft dus meer inzicht".

Van Hove gelooft er overigens niet veel van dat Vinck het enkele maanden zal moeten uitzingen zodat huidig minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche aan de top van de NMBS kan komen.