Gaston Geens in Leuven begraven

Woensdag is in de Sint-Pieterskerk te Leuven Gaston Geens begraven die op 5 juni op 71-jarige leeftijd is overleden. De gewezen minister van Staat, voorzitter van de Vlaamse Executieve (1980-92), federaal minister van Financiën en staatssecretaris van Begroting (1974-80) en senator (1974-95) kreeg een staatsbegrafenis met militaire eer. Hij werd nadien ter aarde besteld op het kerkhof van de Abdij van 't Park te Heverlee.

Belga

De misviering werd bijgewoond door vele honderden personen. De federale regering werd vertegenwoordigd door minister Daems, de Vlaamse regering door minister-president Dewael, parlementsvoorzitter Norbert Debatselier en de ministers Anciaux en Vogels, de Brusselse regering door Jos Chabert. Er was ook een vertegenwoordiger van het Hof en Koning Albert en koningin Paola hadden een krans gestuurd. Daarnaast waren nog tal van huidige en gewezen politici aanwezig.

Vlaams minister-president Patrick Dewael loofde Geens voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van de Vlaamse Gemeenschap. Dewael wees er ondermeer op dat Geens Vlaanderen "een nieuwe economische identiteit gaf". Dat gebeurde niet enkel via technologische impulsen zoals Flanders Technology International en de DIRV-actie ("derde industriële revolutie"), maar ook door de hervorming van de expansiesteun waarbij Vlaanderen niet langer zou investeren in verlieslatende bedrijven en het toekomstcontract voor Limburg dat in 1987 totstandkwam na de sluiting der mijnen.

Naast Dewael voerden ook CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck en oud-premier Leo Tindemans het woord. Declerck rangschikte Geens in de rij van de sterke christendemocratische figuren van de afgelopen decennia.