Plan Amerikaanse bisschoppen tegen seksueel misbruik

De rooms-katholieke bisschoppen van de Verenigde Staten hebben vrijdag op een vergadering in Dallas een plan gepresenteerd voor de omgang met priesters die zich schuldig maken aan seksueel misbruik.

AP Ned

Priesters die zich aan kinderen of anderen vergrijpen worden volgens het plan uit het ambt gezet. In sommige gevallen wordt het hun alleen verboden parochiewerk te verrichten en mogen ze zich terugtrekken in een klooster. Van alle gevallen van seksueel misbruik moet aangifte worden gedaan. In het verleden is dat vaak niet gebeurd.

De stemming over het plan zou later vrijdag plaatsvinden. Als de bisschoppen ermee instemmen, moet het Vaticaan zich erover uitspreken voordat de regels gaan gelden. In de Amerikaanse kerk komt sinds januari het ene na het andere seksschandaal aan het licht.

Volgens het plan komt er in ieder bisdom een voornamelijk uit leken bestaande commissie die alle klachten over seksueel misbruik moet onderzoeken. Een landelijke commissie moet ieder jaar nagaan of alle bisdommen de voorschriften hebben nageleefd.