Tien ton munten voor Derde Wereld

Print
Wereldsolidariteit, de derdewereldorganisatie van de christelijke arbeidersbeweging, heeft tien ton oude munten ingezameld ten voordele van projecten in de Derde Wereld. De inzameling van buitenlands kleingeld naar aanleiding van de invoering van de euro werd in juni 2001 opgestart.
Het definitieve resultaat van de actie zal pas eind dit jaar gekend zijn als alle ingezamelde munten ingewisseld zijn. De resultaten van een steekproef zijn alvast hoopgevend, zegt Wereldsolidariteit. 50 kilo ingewisselde munten bracht voor elke kilo 19 euro netto op. Wereldsolidariteit rekent op basis van de steekproef op een opbrengst van zowat 190.000 euro.
De opbrengst van deze inzamelingsactie gaat naar projecten in Rwanda, Ethiopië, Bangladesh en Burkino Faso. Telkens gaat het om kleine leningen die toegestaan worden aan vrouwen, boeren en ambachtslui die een economische activiteit willen opstarten.