Eén op zes bedrijven overtreedt milieuwetgeving

De Vlaamse Milieu-inspectie voerde vorig jaar 11.351 controles uit bij 4.505 bedrijven. Bijna één op de zes bedrijven bleek de milieuwetgeving te overtreden. Dat staat in het jaarlijkse "Milieuhandhavingsrapport" van de inspectie. De dienst vraagt nogmaals meer middelen en meer mensen. Een pak bedrijven die belangrijke milieu- en gezondheidsschade kunnen veroorzaken, hebben de voorbije tien jaar nog altijd geen controleur over de vloer gehad.

Belga

De 805 pv's die de 89 inspecteurs in 2001 opstelden, hadden betrekking op het niet-naleven van de vergunningsvoorwaarden, maar ook op het niet bezitten van de noodzakelijke vergunningen. "Merkwaardig dat 10 jaar na het van kracht worden van de Vlaamse milieureglementering, VLAREM, nog zoveel bedrijven volledig of deels zonder milieuvergunning blijven werken", merkt Robert Baert, hoofd van de Milieu-inspectie op.

Van de overtreders in 2001 liepen er - voor zover bekend - slechts 17 een correctionele veroordeling op. Nog eens 84 kregen een minnelijke schikking, één een vrijspraak. In totaal werden al 284 dossiers geseponeerd. De overige zijn nog in onderzoek. Veel bedrijfsleiders willen het niet tot een correctionele veroordeling laten komen en volgen de aanmaningen en dwangmaatregelen van de inspectie op.

Veel te weinig pv's leiden tot een veroordeling, moet de Milieu-inspectie alweer vaststellen. Dat bleek in het verleden ook al het geval. Van alle pv's opgesteld vóór 2001 werd 74 procent geseponneerd. Slechts 4 pct leidde tot een veroordeling. Begin 2001 werd een prioriteitennota opgesteld die afspraken tussen parketten en administratie bevat over de opvolging van prioritaire inbreuken. De inspectie hoopt dat de nota tot een stijgend strafrechtelijk optreden zal leiden.

Eén van de oplossingen voor het bekomen van een hogere strafrechtelijke afhandeling zou het inzetten van milieuambtenaren zijn voor strafrechterlijke opsporingstaken, zegt de inspectie. Maar daarvoor is een decreetsaanpassing nodig.

Dat van de tienduizenden Vlaamse bedrijven er slechts iets meer dan 4.000 vorig jaar een inspecteur op bezoek kregen, bewijst het gebrek aan personeel bij de dienst. Klasse I-bedrijven die aanzienlijke milieuschade kunnen veroorzaken hebben weinig kans dat ze één keer in de 10 jaar aan een milieucontrole worden onderworpen, zo wordt geraamd. "Heel wat gemotiveerde inspecteurs houden hier een slecht gevoel aan over. Een drastische toename van voldoende hooggekwalificeerde milieu-inspecteurs is daarom een dringende noodzaak", luidt het.

Het "Milieuhandhavingsrapport" is gratis te verkrijgen via