Meer flexibele extra-legale pensioenen moeten jobmobiliteit verhogen

Het moet makkelijker worden om rechten op een extra-legaal pensioen te behouden wanneer een werknemer van job verandert. Met dit doel voor ogen is de Europese Commissie woensdag een procedure gestart. De actie past in een breed plan om de jobmobiliteit te verhogen, ook tussen EU-lidstaten.

Belga

Europeanen veranderen veel te moeilijk van job, zo oordeelt de Europese Commissie. Die rigiditeit is niet goed voor de arbeidsmarkt en dus niet goed voor de economie. Daarom heeft de Commissie een actieplan om een reeks van de praktische belemmeringen op te ruimen.

Voor de eerste pensioenpijler, de wettelijke pensioenen, bestaan er al Europese regels. Nu is een procedure opgestart om regels uit te vaardigen voor de tweede pensioenpijler, de extra-legale pensioenen die werkgevers hun werknemers aanbieden.