Sociaal werkgelegenheidsplan Brussel

De Brusselse minister van Werkgelegenheid Eric Tomas (PS) wil tegen 2010 30.000 werklozen in Brussel opnieuw aan een baan helpen. Hij hoopt dat doel onder meer te verwezenlijken met het sociaal werkgelegenheidsplan dat dinsdag officieel werd ondertekend door Tomas en de sociale partners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belga

Brussel is momenteel goed voor 660.000 banen: 360.000 worden ingevuld door pendelaars, 300.000 door inwoners van Brussel zelf. Tomas rekent erop die twee groepen in evenwicht te brengen. Dat zou betekenen dat 30.000 werklozen (van de 54.000 momenteel) opnieuw aan een job moet worden geholpen.

Tomas stelt dat het resultaat grotendeels zal afhangen van de wil van de Brusselse sociale partners om de inhoud van het sociaal werkgelegenheidsplan concreet in te vullen. Dat kan volgens hem alleen door met succes de reeks onderhandelingen af te ronden over de verschillende luiken van het plan.