Dossier radiolicenties: nieuwe getuige duikt op

Vlaams CD&V-volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé beweert dat er een getuige bestaat die weet heeft van smeergeld dat betaald zou zijn bij de toekenning van een radiolicentie aan 4FM. "Hij heeft me de naam van de ontvanger verteld en het bedrag, zo'n 250.000 euro", stelt de CD&V'er.

Belga

De man zou al ondervraagd zijn in het kader van het gerechtelijk onderzoek. Volgens Decaluwé wil de getuige, die betrouwbaar en ernstig is en zelf contact heeft opgenomen met hem, dat de waarheid aan het licht komt. "Als de onderzoekscommissie wordt opgericht, is hij bereid daar te getuigen", zegt Decaluwé.

De politieke beïnvloeding en voorkennis bij de toekenning van de landelijke commerciële radiolicenties staat volgens de CD&V buiten kijf. Vandaar dat de christen-democratische fractie volgende week in het Vlaams parlement opnieuw zal interpelleren en de oprichting eisen van een parlementaire onderzoekscommissie.

De commissie zal vooreerst de onzorgvuldigheden moeten onderzoeken die begaan zijn bij de toekenning van radiolicenties door het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM). De partij eist tevens dat de onderzoekscommissie de betrokkenheid van de VLD uitklaart. Volgens volksvertegenwoordigers Eric Van Rompuy en Carl Decaluwé zijn er de voorbije maanden meer dan voldoende indicaties geweest die op politieke beïnvloeding van de VLD wijzen.

Zo was er de verklaring van gewezen Zillionbaas Frank Verstraeten dat hij een telefoongesprek hoorde tussen Vlaams minister-president Patrick Dewael en Christian Van Thillo, de grote man van De Persgroep en de Vlaamse Mediamaatschappij (VMM), moederbedrijf van Q-Music. "Wat is de rol van Dirk Albrecht, een van de drie commissarissen van het VCM en gewezen adjunct-kabinetschef van Dewael?", vraagt Decaluwé zich af.

De CD&V haalde dinsdag ook de recente onthullingen aan in de soap rond de reis van Dirk Van Mechelen naar Korfoe. Volgens Decaluwé kan het geen toeval zijn dat de Vlaamse minister van Media op Korfoe een gesprek had met Francis Verachtert, aandeelhouder van het waterpretpark Aqualand op Korfoe. Verachtert gaf deze week toe dat hij kort voor de toekenning van de licenties voor 220.000 euro aandelen kocht van Think Media. Ook VLD'er Jaak Gabriëls, die eveneens een reis maakte naar Korfoe, blijft volgens de CD&V niet buiten schot.

Volgens de fractie wordt het steeds duidelijker dat het VCM zijn decretale functie niet heeft vervuld en dat er ook daar sprake is van politieke beïnvloeding. "De onafhankelijkheid van het VCM is in gevaar. We moeten dat systeem in vraag stellen, zeker als er vanuit het VCM gelekt wordt, iets wat VCM-griffier Ronald Masyn verklaard heeft", zegt Eric Van Rompuy.