Campagne voor kinderopvang in bedrijven

Vlaams minister van Welzijn Mieke Vogels en de overheidsdienst Kind en Gezin willen dat bedrijven actief meewerken aan het voorzien van kinderopvang. Daarom krijgen 3.800 bedrijven in Vlaanderen woensdag een brief in de bus waarin ze worden opgeroepen de mogelijkheden voor bedrijfsgerelateerde kinderopvang te bekijken.

Belga

Heel wat ondernemingen worden geconfronteerd met werknemers die moeilijk kinderopvang vinden. Vaak stemt de opvang niet overeen met hun werkdagen en werkuren of is de opvang te duur. Bedrijven weten meestal niet hoe ze hun werknemers daarbij kunnen helpen, zo luidt het. De campagne die woensdag start, wijst hen daarom op de mogelijkheden: zo kunnen ze bemiddelen om opvangplaatsen te zoeken, plaatsen huren of kopen in bestaande kinderopvang, een financiële tegemoetkoming voorzien of zelf een crèche opstarten.

De behoefte aan kinderopvang is erg groot. Mieke Vogels wil tegen het einde van de Vlaamse legislatuur 10.000 extra opvangplaatsen voorzien. Op dit ogenblik zijn er al 6.000 bijgekomen, zo zegt ze. Vogels hoopt nu dat ook veel bedrijven ingaan op de uitnodiging van Kind en Gezin om zo bijkomende plaatsen te creëren. Op dit ogenblik organiseren al een 35-tal werkgevers één of andere vorm van kinderopvang. Het gaat vooral om ziekenhuizen en universiteiten.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen terecht op de website www.kinderopvang.be, bij het callcenter kinderopvang op het nummer 078/15.01.00 of bij Katrien.Vermeersch@kindengezin.be.