Politiehervorming: gemeenten stemmen in met akkoord

Indien de meerkost van de politiehervorming voor de politiezones in totaal boven de 25 miljoen euro uitstijgt, zal de federale begroting in die zin worden aangepast. Tegen september 2003 volgt een gezamenlijke evaluatie van het financieringsmechanisme. Zo is dinsdagvoormiddag besloten tussen de regering en de steden en gemeenten.

Belga

Het was de laatste vergadering van de zogeheten Lambermontgroep waarin onder leiding van premier Verhofstadt de minister van Binnenlandse Zaken, en de drie verenigingen van steden en gemeenten bepaalden welk deel van de politiehervorming door de federale overheid gedragen zou worden. Zowel Guy Verhofstadt als de voorzitters Jef Gabriels en Willy Taminiaux van de Vlaamse en Waalse vereniging van steden en gemeenten schaarden zich achter het akkoord.

Guy Verhofstadt kondigde na afloop aan dat nu de parameters en de definities vastliggen, de politiezones binnen twee dagen de berekening van de totale meerkost van de politiehervorming zullen krijgen. Het gaat dus niet enkel over de meerkost van de hervorming, maar ook de federale dotatie en wat het solidariteitsmechanisme voor de zone in kwestie inhoudt.

De gemeenten krijgen tien dagen om hun opmerkingen te formuleren op de toepassing van het mechanisme. Het mechanisme zelf ligt immers vast sinds de ministerraad van afgelopen vrijdag.