Sterckx (VLD) vraagt herrekening van Kyoto-lasten

Wanneer de Europese Unie de concrete uitwerking van de Kyoto-engagementen vastlegt, moet rekening worden gehouden met het feit dat België een te grote last opgelegd kreeg. Binnen de paars-groene coalitie moet geijverd worden voor die bijsturingen op Europees vlak.

Belga

Dat stelt VLD-europarlementslid Dirk Sterckx. Volgens Sterckx heeft de vorige federale regering in 1998 slecht onderhandeld bij de verdeling van de Kyoto-last binnen de Europese Unie. België beloofde toen de uitstoot van broeikasgassen met 7,5 procent te doen dalen. "In de kostenberekening van de Europese Commissie draagt ons land 12,5 procent van de globale kosten voor de Unie. Hoewel België maar 3 procent van het bbp levert met niet meer dan 2,5 procent van de bevolking", aldus Sterckx.

Sterckx is ervan overtuigd dat aan de lastenverdeling op zich niets meer kan veranderen, maar in de concrete modaliteiten kan de pijn nog veel verzacht worden. Die kans moet gegrepen worden. "Want welk milieuvoordeel heeft Europa als de Vlaamse staal- en chemiebedrijven zich straks gaan vestigen in Duinkerke of net over de Duitse grens?", luidt het./.DDW/VRW ./. 051616 JUN 02

Aangeboden door onze partners