Dewael: "politiek zonder bemoeienis kan niet"

"Als men een milieubeleid wil voeren, zonder bemoeienissen, zullen Dua en de groenen moeten wachten tot ze een absolute meerderheid hebben , wat vandaag niet zo is en zeker voor morgen nog niet het geval zal zijn", besluit woordvoerder Tommelein van minister-president Dewael in een reactie op de uitval van Dua in enkele kranteninterviews.

Belga

"Het kan niet dat een minister een beleid wil voeren zonder dat iemand zich daarmee moeit. Leefmilieu maakt deel uit van een globaal regeerakkoord, met verschillende politieke evenwichten. Volgens zijn woordvoerder werkt Dewael (VLD) aan synthese-voorstellen van diverse dossiers van Ruimtelijke Ordening en milieudossiers op vraag van de ministerraad en in overleg met de verschillende regeringspartners. Dewael heeft aan de betrokken ministers al voorstellen overgemaakt en er overleg over gevoerd.