Dertien van Clabecq zetten de strijd voort

De "13 van Clabecq" zetten hun strijd voor betere syndicale rechten voort. Dat hebben ze dinsdag gezegd op een persconferentie. De uitspraak van het Brusselse Hof van Beroep noemen de vakbondslui "hoopgevend".

Belga

Negen van de dertien vakbondsleden die destijds betrokken waren bij de gewelddadige betoging in Tubeke rond de sluiting van Forges de Clabecq werden 22 mei jongstleden door het Hof vrijgesproken. Vier anderen kregen opschorting van straf. De syndicalisten willen zich nu gaan inzetten voor de afschaffing van artikel 66 paragraaf 4 van het strafwetboek. Dat artikel laat toe dat vakbondslui voor de rechter worden gedaagd op basis van bepaalde uitspraken of geschreven teksten.

Drie socialistische volksvertegenwoordigers (Thierry Giet, Hans Bonte en Jan Peeters) dienden hieromtrent een wetsvoorstel in. Ze willen het artikel wijzigen door een uitzondering op te nemen voor "een collectief sociaal conflict". De dertien willen ook opnieuw toegelaten worden tot hun vakbond. "Ik werd uit het ABVV geweerd zonder dat ik me ooit kon verdedigen," zegt Roberto d'Orazio. "De vakbond handelde zoals de rechtbank, er werd mij nooit gezegd wat ze me verweten."