Minstens 260 ontslagen in Hoeilaart

De vakbonden hadden maandagmiddag een ontmoeting met de curatoren van KPNQwest België. Daaruit blijkt dat minstens 260 werknemers uit de vestiging in Hoeilaart ontslagen worden. Over 80 jobs bestaat nog onzekerheid. Bedoeling is die 80 werknemers onder curatele en met een tijdelijk contract te laten voortwerken, dit om de verdere werking van het kabelnetwerk te verzekeren. Maar pas dinsdagmiddag zal duidelijk worden of hiervoor de nodige financiering wordt voorzien.

Belga

BR>

"Het geld moet komen van de moedermaatschappij in Nederland die intussen ook failliet is verklaard. De komende uren wordt met de curator in Nederland onderhandeld", aldus gewestelijk secretaris Ben Deboignies van de vakbond LBC.

Het kabelnetwerk van KPNQwest is in handen van de Nederlandse moedermaatschappij. De kennis om dat netwerk in Europa te laten draaien, bevindt zich echter in België. Dat wordt de taak van de 80 tijdelijke werknemers.

De komende maand zal voort worden onderhandeld met overnamekandidaten voor KPNQwest. De vakbonden hopen dat bij een overname een deel van het ontslagen personeel opnieuw kan worden aangeworven. In afwachting kunnen ze een beroep doen op het fonds voor de sluiting van ondernemingen, aldus Deboignies.