50 miljoen kinderen niet geregistreerd bij geboorte

In het jaar 2000 werden 50 miljoen kinderen niet geregistreerd bij hun geboorte. Wie geen geboorteakte heeft, ondervindt in zijn latere leven heel wat problemen om zijn rechten af te dwingen, zo stelt de kinderrechtenorganisatie UNICEF in zijn rapport "Geboorteregistratie: een recht om te beginnen".

Belga

Nochtans luidt artikel 7 van de Conventie voor de Rechten van het Kind: "Elk kind heeft het recht op registratie bij zijn geboorte, het recht op een naam, recht op een nationaliteit en in de mate van het mogelijke het recht om zijn ouders te kennen en door hen te worden opgevoed". De Conventie werd door alle landen op aarde geratificeerd, op de Verenigde Staten en Somalië na.

50 miljoen per jaar is het equivalent van 41 procent van de geboorten. Wie zonder geboorteakte door het leven moet, ondervindt problemen om toegang te krijgen tot onderwijs, gezondheidszorg en het openbare leven. Ook het verkrijgen van een paspoort, een rijbewijs, een bankrekening of trouwen zijn een probleem.

Omdat niet-geregistreerde personen hun leeftijd niet kunnen bewijzen, zijn ze kwetsbaarder voor misbruik als arbeidskrachten, kindsoldaten of in illegale adoptienetwerken. Kinderen worden het vooral niet geregistreerd in landen waar de rechtstaat weinig is uitgebouwd en de administratiekosten een bijkomende drempel vormen. Vaak gaat het om kinderen van alleenstaande moeders, ongeletterde ouders of mensen die tot etnische minderheden behoren.