Teveel herbicide in IJzerbekken

De analyses van een meetcampagne die vorig jaar werd gehouden in het IJzerbekken, wijzen op een probleem met atrazine. Van de 629 watermonsters die ontleed werden op de aanwezigheid van atrazine overschreden 58 procent meer dan 10 keer de toegelaten norm. Atrazine is kankerverwekkend en in verscheidene van onze buurlanden verboden.

Belga

Duidelijk is dat verkeerde handelingen tijdens het vullen van sproeimachines (morsen of lozen van spoelwater) vaak de oorzaak zijn. De watermaatschappijen zijn met de landbouwsector een sensibilisatiecampagne gestart.

Door de overexploitatie van de grondwaterlagen wordt meer en meer overgeschakeld naar het gebruik van oppervlaktewater om uiteindelijk voor drinkwater te zorgen. In West-Vlaanderen is oppervlaktewater in grote hoeveelheden beschikbaar, maar dat is in bepaalde perioden niet bruikbaar door de invloed van huishoudens, industrie en landbouw.