CIA-cel om terroristen in buitenland op te sporen

De Amerikaanse geheime diensten (CIA) hebben een nieuwe paramilitaire eenheid opgericht, die terroristische netwerken en de leiders van die netwerken in het buitenland op moet sporen. Dat heeft een verantwoordelijke van de Amerikaanse regering dinsdag gemeld.

Belga

De CIA heeft reeds enkele eenheden die gespecialiseerd zijn in terrorisme. Nieuw aan de bijkomende cel is dat de werking zich op internationaal vlak zal toespitsen. "Het wordt een paramilitaire anti-terroristische cel die zich op het terrorisme zal toeleggen", aldus de regeringsvertegenwoordiger. De man kon niet kwijt hoeveel personen deel gaan uitmaken van het commando. Ook over de middelen die ter beschikking zijn en het tijdstip wanneer de cel officieel in werking zal treden, is nog niets bekend.

De mededeling van de Amerikaanse regering om de anti-terroristische inspanningen op te drijven, komt net op het moment dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten hun zoekacties naar aanhangers van al-Qaida aan de grens met Pakistan en India opdrijven.