Euthanasie: Humanistisch Verbond is verheugd

Print
Marianne Marchand, voorzitter van het Humanistisch Verbond, zegt 'verheugd' te zijn over het feit dat de wet op de euthanasie is gestemd. "Hiermee is tegemoet gekomen aan de vraag van velen om, enerzijds, iets te doen aan de schemerzone waarin artsen en patiënten in het verleden handelden en anderzijds om het recht op zelfbeschikking en de waardigheid van het sterven te verzekeren."
"Wij zijn het helemaal niet eens met de uitspraak van de kardinaal dat niet de kwaliteit van het leven, maar enkel het leven op zich, waarde heeft. Wij stellen het omgekeerde: het leven is voor ons waardevol, te waardevol om zomaar vergooid te worden in een stervensproces dat volledig de waardigheid van de mens aantast", zegt de voorzitster.