Maatschappelijk werkers betogen in Bilzen

Donderdagmiddag betoogden in Bilzen, thuishaven van minister van ambtenarenzaken Johan Sauwens, een duizendtal maatschappelijk werkers voor hogere lonen en een vermindering van de werkdruk. De betoging kwam er nadat minister Sauwens bepaalde engagementen, na de vorige betoging in december, niet nagekomen was.

JAN-ROEL DRIESSEN

Een delegatie van de vakbonden werd door de kabinetschef van Sauwens ontvangen. Die vertelde dat er op korte termijn een oplossing gevonden zou worden. Hoe kort die termijn zou zijn, daar kon de kabinetschef ook geen antwoord op geven.