Geen oplossing financiering BSE-maatregelen

De vleessector is het donderdag niet eens geraakt over een structurele oplossing voor de financiering van de BSE-maatregelen. Een ultieme poging wordt volgende dinsdag ondernomen. Komt het ook dan niet tot een akkoord, dan zal Vlaams landbouwminister Vera Dua zelf met een oplossing voor de dag komen.

BELGA

De Vlaamse regering toonde zich onlangs bereid om voor een periode van 3 maanden de kosten van de BSE-maatregelen te prefinancieren. Het gaat dan concreet om de kosten van de opslag en de vernietiging van het dierenmeel (dat niet langer in het veevoeder mag) afkomstig van slachtafval èn van krengen. Op 15 maart loopt die periode van prefinanciering af. Tegen dan moet de sector uitgemaakt hebben hoe ze de kosten van de maatregelen verder zelf zal financieren èn hoe ze het bedrag dat de Vlaamse regering heeft voorgeschoten, zal terugbetalen